Informatie over de mogelijkheden 024 350 27 19 - info@bureaugeelen.nl

Bedrijfsprofiel

Onderzoeksbureau Geelen is het bureau voor markt- en klanttevredenheidsonderzoek. Een goede keuze en een belangrijke stap; ook u bent immers afhankelijk van de behoeften, wensen en meningen van uw klanten. Kennis over potentiële doelgroepen is voor uw omzet eveneens van belang. Onderzoeksbureau Geelen kan u daarbij helpen.

Informatiebehoefte

Produkt- en organisatie-ontwikkeling vragen adequate en betrouwbare informatie. Wat leeft er onder uw klanten of uw personeel? Wat wilt u weten? Met onze uitgebreide kennis en ervaring verhelderen wij gericht uw vragen en onderzoeken we uw markt. Uw informatiebehoefte is daarbij het uitgangspunt. Zodra we uw informatiebehoefte in kaart hebben gebracht, krijgt u onze eerste adviezen.

Ontwikkeling

Ontwikkeling hoort bij organisaties. Zelfs goed lopende produkten of diensten zijn periodiek aan een nieuw "jasje" toe of vragen subtiele aanpassingen aan de snel veranderende markt. Zorgvuldigheid is een van de kenmerken van onze onderzoeksopzet. Met betrouwbare instrumenten verzamelen wij de gewenste informatie. U krijgt bruikbare en relevante antwoorden afgestemd op uw informatiebehoefte. Wij verrichten zo nodig ook nul-metingen.

Onderzoek

Goed onderzoek is belangrijk voor de beleidsontwikkeling en strategiebepaling van uw bedrijf. Naast zorgvuldigheid zijn vijf "D's" kenmerkend voor onze onderzoeken: doelgerichtheid, deskundigheid, doortastendheid, doordachtheid en discretie. We analyseren alle onderzoeksresultaten grondig voordat we deze in een overzichtelijk en helder rapport aan u presenteren.

Resultaten

Met de resultaten uit ons onderzoek krijgt u behalve inzicht in wat er leeft bij uw doelgroep ook gerichte aanwijzingen voor verbeteringen van uw produkt en indicaties welke nieuwe produkten of diensten uw klanten wensen. Intern bedrijfsonderzoek geeft u objectieve informatie over hoe uw personeel in het werk staat. Kortom, Onderzoeksbureau Geelen blijkt keer op keer een investering waard.

Onderzoeksbureau Geelen voor doelgerichte en betrouwbare informatie over zaken waarover u vragen heeft en goede besluiten wilt nemen

 

Wat kunt u verwachten van Onderzoeksbureau Geelen?

Doelgerichtheid staat bij ons bureau voorop. Onze multidisciplinaire achtergrond impliceert dat we de onderzoeksresultaten vanuit meerdere dimensies analyseren. We zijn doorzetters die de grote lijnen combineren met een goed oog voor details. Met kennis, ervaring en enthousiasme doen we ons werk.


Onderzoeksbureau Geelen kenmerkt zich:

  • door een grote persoonlijke betrokkenheid bij de vraagstelling van onze klanten
  • door oplossings- en resultaatgericht denken
  • door een flexibele benadering
  • als uw specialist in markt- en klanttevredenheidsonderzoek

Wij kunnen uw bedrijf of organisatie helpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Maak gebruik van de mogelijkheid om beter beleid en een optimaal produkt te realiseren.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden voor onderzoek en marketing.