Informatie over de mogelijkheden 024 350 27 19 - info@bureaugeelen.nl

Dienstenpakket

 Onderzoeksbureau Geelen levert een dienstenpakket voor de opzet en uitvoering van marktonderzoek en opiniepeiling. Wij verrichten zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek op de zakelijke markt en op de consumentenmarkt.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • klanttevredenheids- en behoeftenonderzoek
 • medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • evaluatieonderzoek en opiniepeilingen
 • onderwijskundig onderzoek
 • schriftelijke en telefonische enquêtes
 • onderwijsactiviteiten op scholen en in bedrijven (onder meer statistiek, SPSS en marktonderzoek)

Onze productiefaciliteiten:

 • persoonlijke interviews
 • schriftelijk onderzoek
 • telefonisch onderzoek
 • onderzoek via e-mail of website
 • dataverwerking via computer
 • verwerking van externe data

Wij bieden u de keuze tussen het uitbesteden of zelf uitvoeren van (deel)activiteiten, maken afspraken op tijden die u wenst en spelen flexibel in op actuele problemen. De onderzoeksresultaten presenteren we in een overzichtelijk rapport. We denken resultaat- en oplossingsgericht met u mee.